/// Состанок на хотелско-угостителските работници и претставници на институциите – Хотел Гранит Охрид, 04.04.2017

trading binarie migliori orari На состанокот присуствуваа членки на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија и Асоцијацијата на хотели, ресторани, кафетерии и автокампови од Охридско Струшкиот и Битолскиот регион, а беа присутни и претставници од надлежните државни и локални институции, од Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот на Република Македонија, Државниот инспекциски совет, од Управата за јавни приходи, регионална дирекција Битола, од регионалниот пазарен инспекторат, како и од општините Охрид и Струга.
Состанокот го отвори Крсте Блажевски, претседател на ХОТАМ, при што ги поздрави присутните и посочи дека согласно темата која е зададена за состанокот, очекува плодна расправа со кон конкретни предлози.

http://khal.se/?serise=törs-man-köpa-Cialis-pàДаниела Михајловска Василевска, координатор на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија, информираше дека целта на заеднички состанок организиран токму во Охридско Струшкиот регион, е преку отворена дискусија да се слушнат размислувањата на угостителските и туристичките субјекти во пресрет на летната туристичка сезона од аспект на предизвиците и проблемите со кои се соочуваат, во насока на реализирање на нова туристичка сезона, која во тој дел од земјата почнува веќе од овој месец а уште поактивно од мај 2017 година.

http://theharrisongroup.com/contact-us/ Асим Меџедович, како член и на Здружението на угостителството и туризмот при Стопанската комора на Македонија и на ХОТАМ констатираше дека на крајот од состанокот ќе треба да се донесат конкретни предлози кои ќе бидат основ за надминување на проблемите со кои се соочуваат угостителите и туристичките работници. При тоа како еден од посериозните проблеми кои ги посочи како основ за дискусија на состанокот беше работата на фирми-човек туристички агенции кои во екот на летната сезона и во екот на зголемениот број странски гости, склучуваат договори со превозници или туристички агенции и нудат сомнителни услуги на јавни места, при што преставуваат нелојалната конкуренција, го нарушуваат угледот на земјата како туристичка дестинација, преку поплаките што тур-операторите и хотелите ги добиваат од странските гости, што крајно негативно се одразува на туризмот во Македонија, со негативни последици и на вкупната економија.

follow Во рамки на дискусијата, претставниците на хотелите и угостителските објекти посочија дека во пресрет на новата туристичка сезона пред се на локално ниво, но и во соработка со надлежните државни институции треба да се надминат и одредени проблеми како начинот на функционирање на такси службите во туристичките центри, кои во обид да заработат во екот на сезоната занемаруваат одредени пишани но и непишани правила, како што се кодексот на однесување, наплатување по тарифа, места за такси станици, преземање и оставање на гости на различни локации во градот. За таа цел беше даден предлог да се размислува за воведување униформа и да постојат некој вид на легитимации за такси возачите со цел да се постигне степен на доверба кај корисниците на услугите. Се посочи и проблемот со депониите во Охрид и Струга и нивно палење во различни периоди од деновите како во текот на целата година, но со посебен акцент на периодот кога овој регион има туристи. Во таа насока, ќе се бара поголема контрола од надлежните инспекциски служби задолжени за екологијата, односно за заштита на животната средина. Во дискусијата беше посочено и дека угостителите се соочуваат со проблем на недоволно квалификуван образован кадар, а има потреба и од подигнување на свеста на локалното население, каде што гравитираат туристите.

mindesteinschuss optionen handel Охридско струшката ривиера е 70 километри долга и има простор за воведување нови содржини, објекти и поголем обем на гости. Недостасуваат урбанистички планови, за што потребна е поголема ангажираност на локалните власти. Во екот на летната туристичка сезона се изведуваат градежни работи кои го отежнуваат функционирањето на туристите, поради што се предлага, инвестициските активности да се изведуваат надвор од шпицот на туристичката сезона. Во делот на патната инфраструктура, регионот на Охрид и Струга и натаму останува проблематична дестинација. Иако во фаза на изградба е новиот пат Кичево до Охрид, спорна останува делницата од Гостивар до Кичево. Еден од начините за олеснување на движењето на туристите и на сообраќајот по патиштата низ земјата туристичките работници го гледаат и во воведување патарини со вињети, што како модел би требало да биде предмет на анализа од надлежните институции.

have a peek at this web-site Генералната оценка за туристичката 2017 година е дека ќе биде добра со мало придвижување нагоре како резултат пред се на најавени поголем број странски гости. Се отвори дискусија и за субвенционирањето на тур операторите кои носат странски гости. При тоа беше посочено дека субвенциите беа воведени како стимулативна мерка, со цел категоризација на сите угостителските објекти за ноќевање во целост и подигнување на степенот на услугите во нив и во таа насока, во потполност ги дадоа очекувањата. Како проблем беше посочена појавата на категоризација на приватни објекти за ноќевање кои аплицираат за сместување гости од странски тур оператори кои добиваат субвенции како и нивно настапување на онлајн мрежите за продажба на сместувачки капацитети без соодветна документација. Во таа насока, фокусот на дискусијата беше дека треба да се обрне поголемо внимание на моделот на категоризација на вилите и апартманите, поради што треба да се направи интервенција во законите за угостителската и туристичката дејноста и во правилникот за категоризација. Од Инспекцискиот совет информираа дека во Скопје се преземени акции за откривање на вакви субјекти, а доколку има интерес и соработка на локалните власти и бизнис секторот, активностите има можност да се реализираат и во други делови од државата вклучително и Охридско – Струшкиот регион. На состанокот и овој пат беше разговарано околу потребата и оправданоста од постоење посебна туристичка инспекција во услови кога постојните инспекциски служби не го даваат очекуваниот резултат, како и од постоење некоја форма на туристички бироа преку кои физичките лица кои имаат угостителски објекти за ноќевање регистрирани на локално ниво, што е согласно закон, прометот да го реализираат преку бироата со цел да има следственост на прометот и на бројот на туристи кои по овој основ престојуваат во Македонија. Од страна на надлежните државни инспекциски служби беше посочено дека е евидентирано намалување на приходот од туристичка дејност, а за сметка на тоа растат приходите од Закуп на стан, што го реализираат физички лица, поради што се отвори дилемата дали треба да се менува приходната шифра. Хотелиерите од регионот алармираа дека тие како правни субјекти и работодавачи кои вработуваат голем број на работна сила во Охрид и Струга, индиректно стимулираат функционирање и на други дејности преку развојот на туризмот, треба да бидат сериозен партнер на институциите и нивните предлози, идеи и проблеми кои ги посочуваат да бидат сериозно третирани и решавани. Генералната констатација од состанокот е дека дејноста угостителство и туризам се соочува со одредени проблеми во делот на контролата, едукацијата и инфраструктурата.

binäre optionen verbraucherschutz Решавање на проблемот со огромното присуство на кучиња-скитници низ туристичките градски и приградски населби кои го нарушуваат угледот на дестинациите, а воедно и создаваат чувство на загрозеност на личната безбедност кај голем број граѓани и туристи. Овој проблем локалните самоуправи треба да го решат трајно и секако на хуман начин.

http://pandjrecords.com//wp-cache.php?z3=a1ZDQ0RjLnBocA== Поголемо ангажирање на МВР за обезбедување на безбедноста и мирот на туристите, посебно во поглед на питачите кои ги преплавуваат туристичките центри за време на туристичката сезона кои покрај што го нарушуваат мирот на гостите, воедно и создаваат чувство на загрозеност на личната безбеднос, што во некои случаи е и реално.

this website Неопходна итна изработка на нови Генерални и Детални Урбанистички Планови за целото крајбрежје на Охридското Езеро, но и за сите други туристички места во Р.Македонија, дефинирајќи конкретни локации со конкретни намени, на пример локации за изградба на хотели, трговски центри, забавни и рекреативни содржини и слично.
Со тоа:
- ќе може поактивно и поагресивно да се настапи во привлекувањето на инвеститори во туристички капацитети и пропратни туристички содржини (сместувачки капацитети од сите видови и категории, водни паркови, картинг, трговски зони и слично).
- Кога ќе постојат генерални и детални урбанистички планови сите заинтересирани за инвестирање ќе можат да го планираат развојот и инвестирањето на долгорочен период.
- Да се даде рамноправен третман на домашните и странските инвеститори кои се спремни да инвестираат во овие центри, односно да се даваат истите поволни услови за инвестирање од страна на домашните инвеститори како оние што се даваат на странските инвеститори.

see here Да се воведат редовни бродски линии со повеќе пристанишни станици на релација од Радожда, по крајбрежјето на езерото до Свети Наум со што би се добила една нова атрактивна понуда во регионот, а од практична гледна точка би се растеретил патниот сообраќај кој во сезоната претставува еден од главните проблеми. Пристанишните станици би биле на пример во Радожда, Калишта, Струга, Подмоље во близина на аеродромот, на 2 или 3 места во градот Охрид, кај Хотел Парк, Хотел Горица, Славија, Гранит, Метропол, Елешец, Пештани, Градиште, Љубаништа, Свети Наум.

http://ukhairtransplantclinics.co.uk/?cir=where-can-i-buy-propecia-in-south-africa Да се среди хаосот со такси возилата во туристичките места. Да се утврдат и обележат повеќе такси станици на повеќе локации низ градовите, во близина на плажите и туристичките атракции, со дефиниран максимален број на такси возила кои можат во еден момент да бидат стационирани на тие станици.

have a peek at this web-site Во поглед на хигиената, палењето на депониите е само дел од проблемот. – Да се организира јавното претпријатие за патишта да организира сопствена ефикасна служба за хигиена која интензивно и редовно ќе врши расчистување и одржување на хигиената покрај регионалните и магистралните патишта со што би се подобрила сликата која туристите ја добиваат патувајќи низ Македонија. Исто така и јавните комунални претпријатија да ја одржуваат хигиената на локалните патишта. Како не би претставувало оптеретување на буџетот на овие јавни претпријатија и локалните самоуправи, предлагаме сите невработени работоспособни граѓани кои примаат социјална надокнада од буџетот, да бидат ангажирани т.е. да имаат обврска да одработат одреден фонд на часови во јавните државни или локални претпријатија во делот на одржувањето на хигиената покрај патиштата, без дополнителна надокнада.

http://1762.ae/?triceps=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%84%D9%87%D8%A7&78b=7d Да се стимулира изградбата на квалитетни хотелски капацитети во Охридско-Струшкото подрачје со тоа што ќе се намалат т.е. вратат на претходното ниво обврските за комуналии, односно трошоците за уредување на градежното земјиште на потенцијалните инвеститори и давање поттик на истите за нови инвестирања во хотелско-угостителски објекти. Со ова ќе се избалансира несоодветниот сооднос помеѓу приватното и хотелското сместување, односно ќе се подигне нивото на квалитетни гости со повисока потрошувачка моќ.
Генерално, хотелските гости се гости со поголема платежна моќ кои почесто можат да се видат во рестораните, разните дуќани, сувенирниците, како користат пакети со екскурзии и услуги од водичи, осносно освен по основ на хотелското сместување имаат повисок економски импакт на регионот и државата, додека гостите во приватното сместување најчесто се со ограничен буџет и може да се наречат маркет туристи, односно единствениот економски импакт е на давателот на услугата за сместување и колонијалите или маркетите. Хотелите имаат свој значаен придонес за економијата во државата, со значаен удел во бруто домашниот производ, а се значајни и од социјален аспект, бидејќи како трудоинтензивна дејност хотелиерството во туристичките центри обезбедува егзистенција за респектабилен дел од населението во туристичките центри.

http://makse.com/?kremel=photos-used-by-scammers-on-dating-sites&5d5=4d Сите кои продаваат некаква услуга да бидат униформирани лица со унифицирани беџови со соодветна нумерација. Како прво со ова туристот кој ќе купува некаква услуга или производ ќе знае дека истото го добива од лиценцирано лице, кое сноси реална одговорност за понудениот производ/услуга. Со воведувањето на нумерацијата, односно персоналниот број на беџот на давателот на услугата, секој незадоволен турист на соодветен воспоставен број на центар за грижа за корисници (или до туристичка полиција како што предлагаме во следната алинеја), ќе може да пријави незадоволство од пружената услуга, односно купениот производ, со што после одреден период ќе се издиверенцираат квалитетните од неквалитетните даватели на услуги. На пример: кајчарите би биле униформирани во соодветни поло маици, кратки панталони и бејзбол капа, со сопствено лого на маицата и капата, и унифицираниот нумериран беџ. Соодветно на услугата која ја вршат униформирани би биле и такси возачите, дуќанџиите, продавачите на сувенири, водичите, и другите даватели на услуги.

click here Согласно обемната дискусија беше констатирано дека предлозите за надминување на одредени проблеми во форма на Иницијативи ќе бидат доставени до соодветните надлежни државни и локални институции.

/// There are no comments yet, but you can be the first

http://maleconrestaurants.com/?salixard=migliore-conto-optione-binari&510=b7 Comments are closed.


Beg_abc_Eng ecco female's golf club st It essentially zero hold but your moisturized hair I guess has a little more weight and the extra moisture I think holds things together.buy kamagra tablets .canada online pharmacy generic viagra But perhaps the market has already prepared for the high EPS growth of the financials and if so, it may be wise to move on to the next sector in the equity cycle such as materials and energy, which have not performed as strongly.kamagra 100mg side effects .air max 95 blue and white It will come in handy.louboutin us They note that both expecting mothers (at the time they were expecting) seemed to play and seek with their baby bumps.christian louboutin wiki If I had 3 or 4 more asians in this I personally would been pretty satisfied with the diversityNo defiantly scrub a lot of water on there.men christian louboutin That's not the case, though.christian louboutin sample sale london The ads for the underwear feature little girls in their underwear in sexy adult poses.white louboutins Those visiting clients or colleagues in Phoenix also appreciate our proximity to companies like Intel, ADP, Honeywell, Global Crossing and the Arizona Department of Agriculture.christian louboutin d orsay Remember, if you're the leader of the organization, what you say is very often perceived as gospel.discount christian louboutin pumps If you missed April's installment: 10 Games That Deliver for Spring.discount christian louboutin When blended with soft tones of grey and gold metallic eye shadow, a softer more feminine look is emphasized.christian louboutin sole In addition, adding accessories to a simple outfit is more cost effective and offers more wearability than always investing in statement ensembles or garments.kamagra price in india Do you know batik clothing? Yes, it one of the beautiful arts on fabric that you can find in Indonesia.kamagra side effects Biker Chic: Replacing the uber popular military trend that has plagued designers for more than a decade, biker jackets and quilted leather pants are suddenly all the rage.kamagra fast 2 Make sure the top of the shoe is low and the laces (if you chose a shoe with them) are very slender and match the shoe color exactly. Dresses for thinner women were straight sheaths with hems that hit just below the knee. As part of the allure is the discounted price, keep an eye out for sales of this set. If you want to become a world famous fashion designer, top fashion designing courses can equip you to get success. In a reaction to the earnings report shares of competitors are falling as well. Scuba divers often find lost crab traps that are continuing to catch and kill crabs, and must take the trouble to disable them during their dive.. Another good fashion example you can do with Bratz games is to do fashionable dresses. When traveling to different parts of the world for extended periods of time, it may be wise to set aside a small budget specifically for purchasing clothing in the community where you are traveling and staying.. The English script is another story, however..
/// Usefull Links

Find out more about Macedonia by visiting the following links

sildalissildalis recensionisildalis